3-ти КОНГРЕС НА ОРАЛНА И ИМПЛАНТНА ХИРУРГИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

03.10.2024 - 05.10.2024

Линк до флаер

Линк до опис

ВАЖНА НАПОМЕНА: КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИТЕ Е 1ви ЈУЛИ, 2024 ГОДИНА 

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво

Избери вид на учество