9 КОНГРЕС НА МСД

01.05.2022 - 11.06.2022

Линк до флаер

Линк до пропозиции 

РЕГИСТРАЦИЈАТА СЕ ВРШИ СО КИРИЛИЧНА ПОДДРШКАСпоред Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво

Вид на учество: *