СИМПОЗИУМ ОПШТИ СТОМАТОЛОЗИ

02.02.2024 11:46:55 - 01.04.2024 11:46:00

РЕГИСТРАЦИЈА СЕ ВРШИ СО КИРИЛИЧНА ПОДДРШКА.

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво