СИМПОЗИУМ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

12.06.2023 10:13:48 - 19.09.2023 10:13:00

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЈА СЕ ВРШИ СО КИРИЛИЧНА ПОДДРШКА!

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво