ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИМПОЗИУМ ПРОТЕТИКА

 Почитувани колеги,

Ве известуваме дека  Е ПОПОЛНЕТ бројот и за физичко присуство и за онлајн следење на учесници на симпозиумот во организација на МСД - Здружение на специјалисти по протетика кој ќе се одржи на 16.4.2022 година.
Почитувани колеги, Ве известуваме дека Е ПОПОЛНЕТ бројот и за физичко присуство и за онлајн следење на учесници на симпозиумот во организација на МСД - Здружение на специјалисти по протетика кој ќе се одржи на 16.4.2022 година. Почитувани колеги, Ве известуваме дека Е ПОПОЛНЕТ бројот и за физичко присуство и за онлајн следење на учесници на симпозиумот во организација на МСД - Здружение на специјалисти по протетика кој ќе се одржи на 16.4.2022 година.