СИМПОЗИУМ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Почитувани колеги,
Здружението на специјалисти по орална хирургија при МСД организира Симпозиум со меѓународно учество на 4 јуни 2022 година со наслов.
“Естетски принципи во оралната и имплантната хирургија”
Почеток: 10:00 часот.

Детали за настанот ќе објавиме наскоро