СИМПОЗИУМ - БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТОТ

Почитувани колеги,
Ве известуваме дека МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот организира хибрид симпозиум со меѓународно учество насловен како: ,,Максимални резултати со минимална интервенција во конзервативната стоматологија“
Симпозиумот ќе се одржи на платформата ZOOM.
Ден: 12.3.2022 година
Почеток: 10:00 часот.

Програма:

10:00-10:15 Отворање на симпозиумот

10:15-10:45 Проф. д-р сци. Соња Апостолска
Современи можности за успешен ендодонтски третман

10:45-11:15 Проф. д-р сци. Влатко Пандурич
Естетска реконструкција на цервикални лезии

11:15-11:45 Пауза

11:45-12:15 Проф. д-р сци. Ивана Милетич
Дијагноза и минимално инвазивен пристап во терапија на кариес

12:15-12:45 Проф. д-р сци. Кристина Митиќ
Kсеростомија и дентални реставративни материјали