ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИМПОЗИУМ МСД – Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот

Почитувани колеги,
Ве известуваме дека МСД – Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот организира симпозиум со меѓународно учество.
Ден: 6 март 2021 година
Тема: „Конзервативна стоматологија – во кој правец се движи“. 
Детална програма за истиот ќе објавиме наскоро.