АПСТРАКТ КНИГА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 2-3.102020

Кликнете овде за да ја преземете Апстракт Книгата од Вториот меѓународен конгрес за орална хирургија и имплантологија во организација на 

Здружение на специјалисти по орална хирургија при МСД

Имплантолошко здружение на албанците од Македонија и 

EDI of Macedonia