СИМПОЗИУМ

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека МСД – Здружение на специјалисти по протетика организира симпозиум со меѓународно учество
 
Дата:23.11.2019
Почеток: 10:30 часот
Место: Амфитеатар на Стоматолошки факултет - УКИМ
Акредитиран од СКМ: 8 бода 
 
Тема: Конвенционална протетика – потреба или избор
 
Програма:
1. КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПАРЦИЈАЛНИ СКЕЛЕТИРАНИ ПРОТЕЗИ – ПОТРЕБА ИЛИ ИЗБОР
Проф. д-р Љиљана Тихачек Шојиќ
2. КОМПРОМИСНИ РЕШЕНИЈА ВО СЕКОЈДНЕВНАТА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА
Проф. д-р Ивица Станчиќ
3. ЗАДОВОЛСТВОТО КАЈ НОСИТЕЛИ НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ, ОЧЕКУВАЊА НАСПРОТИ МОЖНОСТИ
Проф. д-р Сања Панчевска, dr. sci.,
4.ФУНКЦИЈА, ОКЛУЗИЈА И АРТИКУЛАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ НОСИТЕЛИ НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ
Д-р Будима Пејковска Шахпаска, dr. sci.
 
Котизација: 1000 денари
МСД – Здружение на специјалисти по протетика
Сметка: 300000002058473
Комерцијална банка АД Скопје
Назнака: За симпозиум 11/2019 за д-р_______, бр. на лиценца:______.
 
Задолжителна регистрација со КИРИЛИЧНА ПОДДРШКА на msd.org.mk во делот: Пријава за настан. 
Уплата да се изврши во рок од 24 часа за да се задржи местото.
Бројот на учесници е ограничен.