Вебинар elmex

 Придружете ни се на вебинарот "Како да им овозможите на вашите пациенти врвна технологија која делува?“

 
Вебинарот е акредитиран за стоматолозите од Македонија.
четврток, 13.06.2019
13:00 ч.
На вебинарот се добиваат 4 бода според член 21 од Правилникот на Стоматолошката комора на Македонија (доколку бидете приклучени и слушате барем половина – 30 мин од вебинарот). 
Сите слушатели ке добијат на подарок elmex Caries Protection 75ml and elmex Sensitive Professional 75ml пасти.
Регистрирајте се ТУКА