НАУЧНА ПРОГРАМА ОД МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС ОРТОДОНЦИЈА

Почитувани колеги,

 
Во тек се регистрациите за  меѓународниот 3-ти конгрес на балканската асоцијација на ортодонти и 4-ти на здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, кој ќе се одржува од 12 до 15 септември 2019 година.
 
Научната програма е достапна ОВДЕ
 
Повеќе детали за конгресот и регистрација за истиот се достапни на baos2019.org