СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот)

МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот

Симпозиум 15.12.2018 година

„ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ И ОРТОДОНСКИОТ ТРЕТМАН-  РЕАЛНА  ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА СОРАБОТКА“

Амфитеатар на Стоматолошки факултет - Скопје      поч: 10 часот

Котизација 1300 денари, за членови на МСД 1000 денари

Сметка: 300000002058667 Комерцијална Банка АД Скопје

ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЈА СО КИРИЛИЧНА ПОДДРШКА НА MSD.ORG.MK ВО ДЕЛОТ ПРИЈАВА ЗА НАСТАН!

УПЛАТАТА ДА СЕ ИЗВРШИ ВО РОК ОД 24 ЧАСА ОД ПРИЈАВАТА.