СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика
Наслов: „Мултидисциплинарен пристап во протетичката рехабилитација“

10.11.2018 поч: 10 часот

Театар Комедија

Акредитиран со 8 бода од СКМ

Котизација: 1300 денари

За членови на МСД: 1000

Уплата на: МСД - Здружение на специјалисти по протетика С-ка: 300000002058473 Комерцијална Банка АД Скопје

Назнака: За симпозиум 11/2018
Задолжителна регистрација на msd.org.mk во делот пријава за настан