Oбјава на бодови СКМ

 

 

КОНГРЕСОТ Е АКРЕДИТИРАН ОД КОМИСИЈАТА ЗА СТРУЧНИ СТОМАТОЛОШКИ ПРАШАЊА ПРИ СКМ:
- Со 18 бода за активно учество
- Со 14 бода за пасивно учество