Симпозиум МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт

Симпозиум 

МСД - Здружение на специјалисти по болести на заби и ендододнт

Краен рок за пријава и уплата е 4.5.2018 година

Ве молиме регистрацијата да ја вршите со кирилично писмо на веб страницата www.msd.org.mk во делот пријава за настани, а уплатата да се изврши во рок од 24 часа за да се задржи местото. При уплата на уплатницата да се наведе име и презиме на докторот и број на лиценца.

Со почит,
МСД - Здружение на специјалисти по
болести на заби и ендододнт