СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција

Симпозиум 

МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција

Краен рок за пријава и уплата е 5.4.2018 година

Ве молиме регистрацијата да ја вршите со кирилично писмо на веб страницата www.msd.org.mk во делот пријава за настани, а уплатата да се изврши во рок од 24 часа за да се задржи местото.

Со почит,
МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција