ПРВ ВИРТУЕЛЕН КОНГРЕС ОД COLGATE

 ПРВ ВИРТУЕЛЕН КОНГРЕС ОД COLGATE
Акредитиран од Стоматолошката Комора на Македонија со 2 бода 
(доколку ислушате поголем дел од сесиите)

Пријавете се на: www.colgatetalks.com 

 

Colgate talks mood video:www.youtube.com/watch