СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот)