Годишен состанок МСД - Здружение на спец. по детска и превентивна стоматологија