Годишен состанок

 МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот, 28.11.2015

„Нови дијагностички методи во оралната медицина и пародонтологијата“
4 бода СКМ
Амфитеатар на Стоматолошки факултет - Скопје
Котизација: 900 денари
За членови на МСД: 600 денари
Сметка:300000002058667 Комерцијална банка
Назнака: Годишен состанок 
НАПОМЕНА: ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕД УПЛАТА ПОРАДИ ОГРАНИЧЕН БРОЈ НА MAIL: CONTACT@MSD.ORG.MK