СИМПОЗИУМ

Датум од - Датум до

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика
Наслов: „Мултидисциплинарен пристап во протетичката рехабилитација“

10.11.2018 поч: 10 часот

Театар Комедија

Акредитиран со 8 бода од СКМ

Котизација: 1300 денари

За членови на МСД: 1000

Уплата на: МСД - Здружение на специјалисти по протетика С-ка: 300000002058473 Комерцијална Банка АД Скопје

Назнака: За симпозиум 11/2018
 

 

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво

Име и Презиме *  
Број на лиценца *  
Здравствена установа *  
Адреса *  
Област *  
Емаил *  
Телефон*