Симпозиум протетика

Симпозиум протетика
Почитувани колеги, Ве известуваме дека на ден 29.2.2020 година во организација на МСД - Здружение на специјалисти по протетика ќе се одржи симпозиум со меѓународно учество на тема: "Современи материјали и методи во естетско – функционалната рехабилитација" со почеток во 10:00 часот. Симпозиумот ќе се одржи во хотел Александар Палас во Скопје. Акредитиран од СКМ со 8 бода Котизација: 1300 ДЕНАРИ, 1000 ДЕНАРИ ЗА ЧЛЕНОВИ (СО ПЛАТЕНО ЧЛЕНСТВО ВО МСД ЗА 2020 ГОДИНА) Примач: МСД – Здружение на специјалисти по протетика Сметка: 300000002058473 Комерцијална банка АД Скопје Назнака: котизација за симпозиум 2/2020 за _______, бр. на лиценца:______. Задолжителна регистрација со КИРИЛИЧНА ПОДДРШКА на msd.org.mk во делот Пријава за настан.

05/02/2020

КУРС - БОЛЕСТИ НА УСТАТА И ПАРОДОНТОТ

КУРС - БОЛЕСТИ НА УСТАТА И ПАРОДОНТОТ
Со особена чест и задоволство Ве покануваме на практичниот курс за регенеративна пародонтална хирургија во организација на Здружението на специјалисти по Болести на устата и пародонтот ,,Третман на инфракоскени пародонтални џепови со биоматеријали“ кој ќе се одржи на 21.03.2020 со почеток од 13:30 часот во хотел Александар Палас-Скопје. Раководител на курсот: Проф. Д-р.Анета Атанасовска Стојановска Едукатор: Виш научен соработник д-р Соња Миндова Курсот е акредитиран од СКМ со 11 бода за пасивно и 14 бода за активно учество.

04/02/2020

Симпозиум

Симпозиум
Почитувани колеги, Ве известуваме дека на ден 14.3.2020 година во организација на МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот ќе се одржи симпозиум со меѓународно учество на тема: Конзервативна стоматологија- предизвици, можности и решенија Симпозиумот ќе се одржи во хотел Континентал во Скопје. Повеќе детали за симпозиумот ќе објавиме наскоро на msd.org.mk и на нашата facebook страница Македонско Стоматолошко Друштво / Makedonsko stomatolosko drustvo MSD

04/02/2020

Симпозиум

Симпозиум
Почитувани колеги, Ве покануваме на едукација и дружење во Берово, Хотел Манастир, на 4.04.2020 год. каде ќе се одржи пролетниот Симпозиум под наслов “Навремена и правилна ортодонтска дијагноза – Императив за успешен третман“

03/02/2020

Известување за симпозиум и курс

Известување за симпозиум и курс
Почитувани колеги, Ве известуваме дека на ден 21 март 2020 година во склоп на одбележувањето на Светскиот ден на оралното здравје 20 март, во организација на Македонско стоматолошко друштво ќе се одржи симпозиум со меѓународно учество, во хотел Александар Палас во Скопје. По завршувањето на симпозиумот ќе се одржи и Практичен курс за регенеративна пародонтална хирургија-Третман на инфра коскени пародонтални џепови со биоматеријали, под водство на проф. д-р Анета Атанасовска-Стојановска и Виш научен соработник д-р Соња Миндова во организација на МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот. Курсот е акредитиран од СКМ со 11 бода. Повеќе детали за симпозиумот и курсот ќе објавиме наскоро на msd.org.mk и на нашата facebook страница Македонско Стоматолошко Друштво / Makedonsko stomatolosko drustvo MSD

31/01/2020

Известување за симпозиум

Известување за симпозиум
Почитувани колеги, Ве известуваме дека на ден 14.3.2020 година во организација на МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот ќе се одржи симпозиум со меѓународно учество, во хотел Континентал во Скопје. Повеќе детали за симпозиумот ќе објавиме наскоро.

31/01/2020
  • Соработници