СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
Македонско стоматолошко друштвo ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА: VII - Симпозиум со меѓународно учество „ТРЕНДОВИ И ИСКУСТВА ВО ПРЕТПРОТЕТСКАТА ХИРУРГИЈА“ 22.04.2017, Хотел Југо, Гевгелија КОТИЗАЦИЈА: За членови на МСД (платена члeнарина во МСД за 2017 година) и актуелни специјализанти по орална хирургија: - 1.000 денари. За останатите учесници: - 1 300 денари. УПЛАТА НА ЖИРО СМЕТКА: 300000002058764 - Комерцијална банка АД Скопје Назнака: За симпозиум 4/2017 Задолжителна регистрација пред уплата! Напомена: Бројот на местата е ограничен. Краен рок за уплата до 19.04.2017 год.

30/03/2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани, Ве известуваме дека е ПОПОЛНЕТ бројот за Симпозиумот на МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот кој ќе се одржи на 25.3.2017 во Амфитеатарот на Стоматолошки факултет - Скопје. Следен настан е Симпозиумот на МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција, 1.4.2017 на Саем, за кој регистрацијата е во тек на www.msd.org.mk. Со почит, МСД

22/03/2017

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот)

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот)
СИМПОЗИУМ - МСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот ”ГАСТРОИНЕСТИНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА И ПРОМЕНИ ВО УСНАТА ПРАЗНИНА” Амфитеатар на Стоматолошки факултет Скопје, 25.3.2017, поч. 10ч. Симпозиумот е акредитиран од СКМ со 8 бода. Котизација за учество на симпозиумот: 1200 денари. Уплата на жиро сметка: МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот 300000002058667 - Комерцијална банка АД Скопје. Назнака: За симпозиум 03/2017. ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЈА НА: msdcongress@gmail.com, ЗАРАДИ СТРОГО ОГРАНИЧЕН БРОЈ НА УПЛАТИ, ПОТРЕБНО Е ДА ДОБИЕТЕ ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ОД ИСТИОТ МЕИЛ ПРЕД УПЛАТАТА.

20/03/2017

СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ


13/03/2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Ве известуваме дека курсот TOMAS PIN кој ќе се одржи на 31.3.2017 Е ПОПОЛНЕТ! Поради ограничениот број на учесници е ЗАТВОРЕНА УПЛАТАТА ЗА ИСТИОТ, оние кои ќе уплатат, а претходно не биле пријавени средствата ќе им бидат вратени. Ви благодариме на разбирањето. МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција

08/03/2017

СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
Симпозиум - МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција, 1.4.2017 Скопски саем - поч: 10:00ч Задолжителна регистрација - кирилична поддршка и уплата најдоцна до 27.3.2017, со цел да се обезбедат сертификати за сите учесници.

07/03/2017
  • Соработници