Приклучете се на нашиот бесплатен вебинар и добијте бесплатни примероци пасти!

Приклучете се на нашиот бесплатен вебинар и добијте бесплатни примероци пасти!
Приклучете се на нашиот бесплатен вебинар и добијте бесплатни примероци пасти!

13/11/2020

СИМПОЗИУМ ОРТОДОНЦИЈА

СИМПОЗИУМ ОРТОДОНЦИЈА


05/11/2020

СИМПОЗИУМ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТОТ

СИМПОЗИУМ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТОТ
Драги колеги, Придружете се на годишниот настан во организација на Здружението на специјалисти по Болести на устата и пародонтот. Симпозиум со меѓународно учество ,,Современи актуелности во оралната медицина и пародонтологијата“ кој ќе се одржи он лајн на 28.11.2020 година. Настанот е акредитиран од СКМ со 12 бода за активно и 8 бода за пасивно учество. Слушнете ги стручните предавања од областа на продонтологијата и оралната патологија од реномирани домашни и странски предавачи, вклучете се активно со своја дискусија и учество на симпозиумот

02/11/2020

Известување за симпозиуми

Известување за симпозиуми


16/10/2020

АПСТРАКТ КНИГА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 2-3.102020

АПСТРАКТ КНИГА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 2-3.102020
Апстракт Книга од Вториот меѓународен конгрес за орална хирургија и имплантологија во организација на Здружение на специјалисти по орална хирургија при МСД Имплантолошко здружение на албанците од Македонија и EDI of Macedonia

01/10/2020

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Сите кои платиле а не се регистрирале, со тоа не добиле линк за конгресот по орална хирургија, може да пратат меил на contact@msd.org.mk

01/10/2020
  • Соработници