ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Ве известуваме дека наскоро ќе ги објавиме котизациите за работилниците, котизациите за конгресот изнесуваат: 2500 за членови и 3200 за оние кои не се членови на МСД и 900 денари за студенти, специјализанти, техничари, магистранти и докторанти. Сите оние кои платиле по 900 денари, освен уплатница ќе треба да понесат и документ за статусот на регистрациониот пулт на конгресот. Сметката за котизациите за конгресот и работлниците е : 300000001914234 Комерцијална банка АД Скопје

17/08/2018

РАБОТИЛНИЦИ

РАБОТИЛНИЦИ
РАБОТИЛНИЦИ кои ќе се одржат во склоп на 8ми конгрес со меѓународно учество на стоматолозите, во организација на Македонско стоматолошко друштво од 20 до 23 септември 2018 година.

06/08/2018

КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО
Пленарни предвачи кои ќе предаваат на 8ми конгрес со меѓународно учество на стоматолозите, во организација на Македонско стоматолошко друштво од 20 до 23 септември 2018 година.

06/08/2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Ве известуваме дека е продолжен рокот за рана котизација на конгресот до 18 јули 2018 година, 1800 денари за ченови на МСД, 2500 за останати учесници.

11/07/2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Ве замолуваме при пријава на апстракти да внимавате на ограничувањата на бројот на трудовите, односно една личност може да се појави два пати како автор и четири пати како коавтор. Ви благодариме за соработката.

06/07/2018

ПРОДОЛЖЕН РОК ЗА АПСТРАКТИ

ПРОДОЛЖЕН РОК ЗА АПСТРАКТИ
МСД КОНГРЕС

03/07/2018
  • Соработници