СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика

СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика


20/09/2017

СИМПОЗИУМ И КУРС ОРТОДОНЦИЈА

СИМПОЗИУМ И КУРС ОРТОДОНЦИЈА


18/09/2017

НАСТАНИ ЗА КСУ 2017 ГОД. - МСД И ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МСД

НАСТАНИ ЗА КСУ 2017 ГОД. - МСД И ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МСД
НАСТАНИ ЗА КСУ 2017 ГОД. - МСД И ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МСД

17/07/2017

ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МСД

05/06/2017

Colgate Talks - Vtor online Kongres od Colgate

Colgate Talks - Vtor online Kongres od Colgate
ВТОР ONLINE КОНГРЕС ОД COLGATE Акредитиран од Стоматолошка комора на Македонија со 4 бода (Акредитацијата важи само со потврда за присуство на најмалку 2 сесии од предавањето) Бесплатно пријавување на www.colgatetalks.com

29/05/2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Ве известуваме дека уплатата за симпозиумот на 20.5.20017 е продолжена. Со почит, МСД – Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот

15/05/2017
  • Соработници