ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МСД

05/06/2017

Colgate Talks - Vtor online Kongres od Colgate

Colgate Talks - Vtor online Kongres od Colgate
ВТОР ONLINE КОНГРЕС ОД COLGATE Акредитиран од Стоматолошка комора на Македонија со 4 бода (Акредитацијата важи само со потврда за присуство на најмалку 2 сесии од предавањето) Бесплатно пријавување на www.colgatetalks.com

29/05/2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани колеги, Ве известуваме дека уплатата за симпозиумот на 20.5.20017 е продолжена. Со почит, МСД – Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот

15/05/2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Почитувани, Ве известуваме дека симпозиумот во организација на МСД - Здружение на специјалисти по протетика Е ПОПОЛНЕТ! Седен настан е на 20.5.2017 МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот.

11/05/2017

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот)

СИМПОЗИУМ (МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот)
СИМПОЗИУМ МСД - ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ 20.5.2017 Х. Александар Палас, поч: 10:00 часот. Акредитиран со 8 бода од СКМ. Задолжителна регистрација пред уплата на www.msd.org.mk во делот пријава за настани во кирилична поддршка.

10/05/2017

СИМПОЗИУМ

СИМПОЗИУМ
СИМПОЗИУМ МСД - ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ПРОТЕТИКА 13.5.2017, HOLIDAY INN - СКОПЈЕ Акредитиран со 8 бода од СКМ Регистрација на www.msd.org.mk во делот - Пријава за настани. Уплата најдоцна до 9.5.2017година - 1400 ден, за членови на МСД - 1000 денари. Доцна котизација од 10.5.2017 - 2000 денари. Во цел на дознака задолжително да се запише име и презиме на докторот. УПЛАТА НА ЖИРО СМЕТКА: 300000002058473 Комерцијална банка, АД Скопје

02/05/2017
  • Соработници